Kløvertoftens grønne områder

Alle de grønne områder, der ligger uden for de enkelte ejendomme er fællesarealer for alle. Dvs. at de ikke må inddrages under de private grunde, eller at man på egen hånd kan plante træer eller andet på arealerne.
Grundejerforeningen står for drift og vedligeholdelse af arealerne, og det er HedeDanmark, vi har ansat til at vedligeholde områderne for os.

Kløvertoften er omfattet af lokalplan 140 fra 1999, hvor man kan se udstykningen og fællesarealerne.

Se Lokalplan 140 – klik her.

Den Grønne Vision
I 2020 blev der anlagt flere områder med blomsterenge og sommerfuglehaver som en del af Den Grønne Vision for Grundet. Det var Grundet Lokalråd, der vandt en konkurrencen, som Vejle Kommune havde udskrevet blandt lokalrådene i hele kommunen. Beløbet var på 500.000 kr., og en del af anlæggene ligger inden for vores arealer. Visionen er, at vi får langt større biodiversitet i området i forhold til tidligere, hvor der udelukkende var græsplæner. Vi skulle derfor gerne se mange flere sommerfugle, bier og andre insekter i området til gavn for vores frugttræer, for fuglelivet og også for at give os større oplevelser med naturen.

I de kommende år vil vi følge væksten på arealerne, da vi først skal have nogle erfaringer med, hvordan det udvikler sig. Der skal ske et høslet omkring 1. oktober hvert år, og vi skal have fjernet de næringsrige plantedele, når de har sat frø. Så det skal samles op og fjernes.
Beboerne må gerne klippe blomster til eget forbrug derhjemme, og man må også gerne indsamle frø til egen have, når planterne er ved at afblomstre. Der skulle gerne være rigeligt med frø til både næste års blomster på blomsterengene og til såning i de private haver.

Vi har også sat to ”stærehoteller” op. Det er stammer med mange stærekasser, der står ved boldbanen og på arealet mod Grundet Ringvej ved træerne. Stærene skulle gerne spise en masse stankelben larver, så vi undgår dem i haverne.

Klik på kortet herunder, for at se hele planen for “Den Grønne Vision”

Læs mere i folderen om “Den Grønne Vision”.

Beplantningsbæltet
Kløvertoften er en del af Skovbyen i den store bebyggelsesplan for Store- og Lille Grundet, der blev planlagt i 1985. Derfor går der et beplantningsbælte hele vejen rundt om Kløvertoften. Det er dog åbent mod syd ned mod Grundet Ringvej.

Grundejerforeningen vedligeholder beplantningsbæltet, og det bliver med mellemrum beskåret, så det ikke tager lyset fra området – især fra vest.