Veje og stier i området

Veje

Vores veje er private fællesveje. Dvs. at det er grundejerforeningen, der vedligeholder dem. Grundejerforeningen sørger for fejning, rensning af nedløbsbrønde, udbedring af frostskader, vinterforebyggelse med saltning, snerydning på vejene mv.
I vores budget bliver der hvert år lagt et beløb til side til større vedligeholdelse af vej og fortov, (det er ca. 25.000 kr. om året).
Det er de enkelte grundejere, der selv har ansvaret for vintervedligeholdelse med snerydning på fortovene.
Vejle Kommune er vejmyndighed, dvs. at vi ikke må ændre på forholdene på vejene uden at få tilladelse fra kommunen. Det er bl.a. pga. trafiksikkerheden.

Stier

Stierne, der giver adgang til området, eller går ned til fællesarealet er vores fælles stier, som grundejerforeningen vedligeholder. Der bliver normalt ikke ryddet sne eller saltet på stierne.
Cykel- og gangstien, der går vest for området mellem boligerne med lige numre og beplantningsbæltet, er en offentlig sti, som Vejle Kommune har anlagt og vedligeholder. Den er en del af hovedstien gennem hele Grundet området mellem Store Grundet Hovedgård og Lille Grundet Hulvej og videre ned til byen.

Se kort over området – Klik her!