Kontingent / Ejerskifte / Flytning

KONTINGENT
Kontingentet for 2021 er fastsat til 2.100 DKK.

Grundejerforeningens kontonummer er:
Danske Bank:
Reg. nr. 3193   kontonummer 3205370307

FLYTNING OG EJERSKIFTE:
Hvis du flytter fra Kløvertoften, eller der sker et ejerskifte, bedes du give besked til kassereren, så vi kan afregne kontingentet. Det kan evt. ske gennem en ejendomsmægler ved refusionsopgørelsen.
Bestyrelsen opdaterer ejerlisten ved til- og fraflytning.
Mail: kassereren@kloevertoften-vejle.dk