Områdets legepladser

Der er forskellige legeredskaber på det store fællesareal i midten af området og også en boldbane.

Grundejerforeningen sørger for vedligeholdelse og sikkerheden på legepladsen.

Hvis der skulle opstå problemer med legeredskaberne, bedes man straks give besked til bestyrelsen.