Grundet Lokalråd

Kløvertoftens Grundejerforening er sammen med 7 andre grundejerforeninger på Grundet med i Grundet Lokalråd, som vi oprettede i 2018. Formanden Henrik Stjernholm er medlem af lokalrådet fra Kløvertoften.
Se nærmere her: https://www.grundet-lokalraad.dk.

Hvad er formålet med lokalrådet:
Det er lokalrådets formål at virke for områdets særlige interesser, som dialogpartner mellem offentlige myndigheder samt andre instanser og borgerne i området, samt at skabe det bredest mulige samarbejde om løsning af lokale opgaver.

Lokalrådet skal fremme udvikling af området, så der opnås en god balance mellem boliger, skole/institutioner og rekreative arealer og andre faciliteter, der kan understøtte lokalområdet. 

Lokalrådet har til formål at tage ønsker og problemer op af almen karakter, rejst af en eller flere borgere eller foreninger i området. 

Lokalrådet skal forsøge at samle området, for derved at skabe muligheder for forskellige fælles arrangementer til glæde for områdets beboere.

Lokalrådet indgår samarbejdsaftale med Vejle Kommune og har pligt til at overholde de i samarbejdsaftalen gensidige bestemmelser/opgaver for at være berettiget til at modtage kommunalt tilskud.

Hvad har lokalrådet bl.a. arbejdet med indtil nu:

  1. Vi fik ændret lokalplan 1207, så området syd for Nørremarkshallen ikke bliver så tæt bebygget.
  2. Vi er med i forskellige sammenhænge med Vejle Kommune – udvikling af Nørremarkshallen, Sundhedsskoven, trafikplan, EU projekt om at skabe biodiversitet i byen mv.
  3. Vi er indbudt til en dialoggruppe om udvikling af hele Nørremarken – aktuelt prøver lokalrådet at hindre mere nyt boligbyggeri på Byg & Leg og ved Nørremarkscentret. Det har sammenhæng med, at Finlandsparken balancerer på kanten af de såkaldte ghetto bestemmelser. I 2020 kom Finlandsparken af ghettolisten.
  4. Vi følger udviklingen af Grundet Skovby tæt. Det er området mellem Store Grundet og Hornstrup Kirkeby, hvor der er planlagt opført omkring 600 nye boliger og en ny institution i det grønne område mellem Store Grundet Gods og Korntoften. Det er et muligt scenarie, at en stor del af trafikken ledes ned på Grundet Tværvej og videre ned ad Grundet Bygade. Det kan ske ved, at den nuværende gang- og cykelsti mellem Grundet Tværvej og Store Grundet Gods ændres til en vej. Det er vi naturligvis imod, da vi får langt mere trafik her tæt ved Kløvertoften. Se mere på lokalrådets hjemmeside: https://www.grundet-lokalraad.dk/443532764
  1. Vi har vundet 500.000 kr. i Vejle Kommunes idékonkurrence om Den Store Idé, som nu er realiseret i Den Grønne Vision for Grundet. En del af projekterne ligger på Kløvertoftens fællesarealer.