Naturens Dag ’21

Tag med på en gåtur rundt i Den Grønne Vision for Grundet.
Lørdag den 11. september kl. 15-17 med start fra Nørremarkshallen.
Naturvejleder Finn Lillethorup fra Økolariet guider rundt og fortæller om alt det, vi normalt ikke ser i naturen.
Det er Grundet Lokalråd og Økolariet, der står for arrangementet.
Vi på Kløvertoften er med i lokalrådet, og vi har været med til at aftale turen med Finn Lillethorup. Finn er en blændende formidler, så alle – børn og voksne – kan få en god oplevelse og høre mere om det liv, der udfolder sig mellem blomsterne og “ukrudtet” på vores fællesarealer.
Se også indbydelsen på lokalrådets hjemmeside: https://www.grundet-lokalraad.dk/446977166
Venlig hilsen
Kløvertoftens Grundejerforening
Henrik Stjernholm, formand